Ludziom, którzy uczestniczyli w wypadku przysługują odszkodowania powypadkowe Wrocław i jego firmy ubezpieczeniowe, które działają na jego terenie, dbają o wypłacanie takich środków finansowych. Mają do nich prawo osoby, które wykupiły polisę, czy podpisały umowę z firmą ubezpieczeniową i opłaciły należne składki. W niektórych przypadkach wykupienie ubezpieczenia jest obowiązkowe. Dotyczy to na przykład ubezpieczenia OC, które muszą wykupić kierowcy. Bez niego nie można się poruszać po drogach. OC gwarantuje, że w razie wypadku zostaną wypłacone odszkodowania wypadkowe. Wrocław stwarza dogodne warunki do działania dla firm ubezpieczeniowych i tym samym ułatwia mieszkańcom zawieranie umów ubezpieczeniowych. To bardzo ważne, aby dostęp do takich świadczeń był prosty. W razie wypadku liczą się bowiem szybkie działania, również jeśli chodzi o odszkodowania wypadkowe. Wrocław, dzięki temu, że działa tutaj dużo firm ubezpieczeniowych, gwarantuje szybkie działanie w przypadku stłuczki czy jakiejś innej kolizji samochodowej.